ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO URZĘDNICZE : REFERENT 05.01.2010 22:17

 

Dyrektor Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi informuje o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko urzędnicze: referent.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko referenta została wybrana

Pani Katarzyna Majda, zamieszkała w Łodzi.

Dyrektor PPSNTdD w Łodzi Sławomir Fater.

Komunikat wprowadzony przez:
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional