KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INFORMATYK 30.11.-0001 00:00

<p class="MsoBodyText2" style="text-align: center;" align="center"><strong>OGŁOSZENIE&nbsp; O NABORZE KONKURSOWYM NA&nbsp; STANOWISKO URZĘDNICZE</strong></p>

<p class="MsoBodyText2" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center;" align="center"><strong>informatyk</strong></p>

<p class="MsoBodyText2" style="text-align: center;" align="center"><strong>W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ŁODZI</strong></p>

<p class="MsoBodyText3" style="text-align: justify;"><strong><span style="mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2014 r.&nbsp; poz. 1202 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministr&oacute;w z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracownik&oacute;w samorządowych&nbsp; (Dz. U. z 2014 r.&nbsp; poz. 1786) </span></strong></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ogłasza nab&oacute;r na stanowisko urzędnicze:</span></p>

<p class="MsoBodyText2" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center;" align="center"><strong>informatyk</strong></p>

<p class="MsoBodyText2" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: center;" align="center"><strong></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>w wymiarze &frac14; etatu</span></strong></p>

<p class="MsoBodyText2" style="margin-left: 1.0cm; text-indent: -1.0cm; mso-list: l3 level1 lfo4;"><!--[if !supportLists]--><strong>1.<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><!--[endif]--><strong>Warunki przystąpienia do konkursu</strong></p>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 18.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Do konkursu może przystąpić kandydat, kt&oacute;ry:</span></p>

<ul type="disc">

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">posiada      obywatelstwo polskie,</span></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">ma pełną zdolność      do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw<br /> publicznych,</span></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">nie był skazany      prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko      obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz      samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokument&oacute;w lub za      przestępstwo karno-skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne      przestępstwo skarbowe,</span></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">posiada      wykształcenie wyższe lub średnie &ndash; preferowany kierunek informatyczny,</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></li>

</ul>

<p class="MsoListParagraph" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; margin-left: 1.0cm; mso-add-space: auto; text-indent: -1.0cm; mso-list: l3 level1 lfo4;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">&nbsp;<strong>Wymagania dodatkowe:</strong></span></p>

<ul type="disc">

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>biegła znajomość komputera w zakresie      pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku informatyka, </span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>znajomość języka angielskiego w stopniu      umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>znajomość regulacji prawnych z zakresu przepis&oacute;w      oświatowych i samorządowych, postępowania administracyjnego, instrukcji      kancelaryjnej,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>znajomość Systemu Informacji Oświatowej,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><strong>znajomość      programu zarządzanie oświatą VULCAN,</strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong></span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>bardzo dobra znajomość obsługi i serwisu      sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieciowych, umiejętność ich      instalacji i konfiguracji,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>dobra znajomość program&oacute;w graficznych,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>znajomość system&oacute;w operacyjnych Windows,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>znajomość pakiet&oacute;w biurowych Microsoft      Office,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>umiejętność tworzenia stron internetowych      (znajomość HTML, PHP, JS),</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>dobra znajomość system&oacute;w zarządzania      treścią (CMS), znajomość Joomla! będzie dodatkowym atutem</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>doświadczenie zawodowe na stanowisku      informatyka lub podobnym,</span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>odpowiedzialność, sumienność i      rzetelność, </span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>dobra organizacja czasu pracy,      komunikatywność, </span></strong></li>

<li class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; mso-list: l1 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><strong>zaangażowanie, umiejętność logicznego      myślenia, </span></strong></li>

</ul>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-style: italic;">&nbsp;</span></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-style: italic;">&nbsp;</span></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt;"><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-style: italic;">&nbsp;</span></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 1.0cm; text-indent: -1.0cm;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">3. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Zakres obowiązk&oacute;w na stanowisku obejmuje między innymi:</strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">administrowanie systemem informatycznym,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">obsługę sieci komputerowej i urządzeń sieciowych na terenie CKUNT w Łodzi oraz serwis urządzeń i program&oacute;w użytkowych szkoły a w szczeg&oacute;lności:</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">konfigurację i konserwację sieci komputerowej,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">zdalne zarządzanie zasobami sieci</span> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">w szczeg&oacute;lności serwerem MS SQL 2005 Express Edition,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">kontrolę zasob&oacute;w komputerowych pod kątem antywirusowym,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">konfiguracje switchy, router&oacute;w i drukarek sieciowych,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">pomoc w obsłudze Systemu Informacji Oświatowej ( SIO ),</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">odpowiedzialność za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i instrukcji,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">wykonywanie i archiwizacja kopii zapasowych,</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">obsługę i utrzymanie ciągłości pracy, aktualizację stron internetowych,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">zarządzanie oraz aktualizacja pakietu oprogramowania oświatowego Vulcan,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">administracja Biuletynem Informacji Publicznej,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">nadz&oacute;r oraz zapewnienie bezpieczeństwa system&oacute;w informatycznych oraz danych, w tym:<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa system&oacute;w informatycznych wykorzystywanych w CKUNT w Łodzi,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 72.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level2 lfo2; tab-stops: list 72.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">-<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">odpowiedzialność za bezpieczeństwo system&oacute;w informatycznych,<strong><em></em></strong></span></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic;">&middot;<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color: #333333;">rozwiązywanie bieżących problem&oacute;w zgłoszonych przez użytkownik&oacute;w.</span><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"></span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText" style="margin-left: 36.0pt;"><strong><em><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">&nbsp;</span></em></strong></p>

<p class="MsoBodyText"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Oferty os&oacute;b przystępujących do konkursu powinny zawierać:<strong><em></em></strong></span></p>

<ul type="disc">

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">uzasadnienie przystąpienia do      konkursu (list motywacyjny),</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">kwestionariusz osobowy dla osoby      ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru MPiPS</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">dyplom&nbsp; ukończenia szkoły,</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">świadectwa z poprzednich miejsc      pracy, zaświadczenia o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje,</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych<br /> do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem,</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">oświadczenie, że kandydat nie był      skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ścigane oskarżenia z      publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,</span></li>

<li class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">oświadczenie, że kandydat wyraża      zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29      sierpnia 1997 r. (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celu      przeprowadzenia konkursu na stanowisko informatyka,</span></li>

</ul>

<p class="MsoBodyText2" style="text-align: justify;"><br /> 5. Termin i miejsce składania wymaganych dokument&oacute;w:</p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać&nbsp; <br /> w nieprzekraczalnym terminie <strong>10 dni</strong> od dnia ogłoszenia konkursu <br /> <strong>w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego </strong><strong>Nowoczesnych Technologii w Łodzi, ul. G. Narutowicza 122.</strong></span></p>

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem &bdquo;Nab&oacute;r kandydat&oacute;w na stanowisko urzędnicze &ndash; informatyk&rdquo;. Aplikacje, kt&oacute;re wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu do złożenia dokument&oacute;w informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP &ndash;<strong> </strong>Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi <br /> (http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl) i na tablicy ogłoszeń w Centrum. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu <strong>42 6319848</strong> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-weight: bold;">Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego </span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">Nowoczesnych Technologii w Łodzi</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;">&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;"><br /> mgr Sławomir Fater </span></p>

<p class="\&quot;MsoBodyText2\&quot;" style="\" align="\&quot;center\&quot;">&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal">Ł&oacute;dź, dnia 12.05.2016 r.</p>

Komunikat wprowadzony przez:

Historia zmian:

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional